Vocabulari de processos d'Unió (4a Edició) - Documentos

  

CAT/

L’ITCS, mitjançant aquest recull de 7.000 paraules i termes en llengua catalana, castellana i anglesa, relacionades principalment amb la soldadura i les tecnologies connexes, pretén la difusió del català en el sector del metall i, especialment, entre els professionals de la indústria catalana propers als processos d'unió.

CAS/

El ITCS, a través de esta recopilación de 7.000 palabras y términos en lengua catalana, castellana e inglesa, relacionadas principalmente con la soldadura y las tecnologías conexas, pretende la difusión del catalán en el sector del metal y, especialmente, entre los profesionales de la industria catalana próximos a los procesos de unión. 

ENG/

Through this collection of 7,000 words and terms in Catalan, Spanish and English languages related mainly with the welding and allied technologies, the ITCS aims for the diffusion of the Catalan among the metal sector, especially between the professionals of the Catalan industry close to joining processes. 

Descàrrega gratuïta - Descarga gratuita - Free download