Pòster : Classifació dels adhesius : Norma EN 923 - Pósters

  

Quadre resum de la classificació dels adhesius segons la seva naturalesa i d'acord amb l'annexe de la Norma EN 923

Darrera actualització: Novembre 2011